Как да влияем върху съдбата си


Разглеждания от нас въпрос за кармата е сложен, а за някои хора изобщо е нов.Предстои ни да погледнем върху него като цяло и да го разберем в детайли.Ако нямаме ясна представа за него тогава няма да осъзнаем неговата важност и няма да възникне желание да следваме някакви принципи.Така че предлагам да разгледаме въпроса като вземем известен и добре изучен пример – човешкия организъм. Защото принципите на изграждане на живи цялостни системи са едни и същи( Господ е създал човека по свой образ и подобие.)

Организма на човека представлява единна, цялостна, хармонична система.Тя обаче се състои от извънредно голямо количество отделни клетки, всяка клетчица на организма е самостоятелно живо образование и има двояко значение.От една страна всяка клетчица живее уж за себе си;от друга страна – тя изпълнява определени функции, поради която е създадена и се поддържа от организма.В първи случаи и се иска да живее охолно; А във втория – давай се точно толкова, колкото е необходимо за осигуряване за нормалните функции. Как се прави компромис между тези две потребности на клетката? Ще посочим само основните начини.

1.Съществува „полагане“ на всички системи, органи, тъкани и клетки в холограмата на информационно – енергетичните структури на полевата форма на живо.Тези структури са отговорни за това, къде трябва да се разположи съответната клетка и каква функция трябва да изпълнява, тук се намират информационно- енергетичните модели(шаблони) на всички клетки на организма и чрез тях се осъществява постоянното им обновяване.Установено е, че по голямата част от клетките се обновява близо 50 пъти Т. е. една енергетична клетка(„душата на клетката“) се въплътява в организма  продължение на 50 живота.След това обновяването и се преустановява и настъпва смъртта.С други думи, на ниво „създаване“ на клетката нейната участ, роля и задачи са предопределени предварително.

2.Всяка създадена в организма клетка  трябва да изпълнява своята работа, тази работа е необходимо да се регулира, насочва, осигурява със строителен и енергетичен материал.За целта в организма има множество организми:нервен, ендокринен, хоморален, които работят за това.Нервната система дава импулси за работа.Ендокринната система регулира до колко трябва да се повиши мощта на клетката за изпълнение на необходима работа в настоящето и бъдещето. Хоморалната система( чрез, която се осигуряват храненето, дишането, отделянето, постъпването на регулиращи вещества) осигурява изпълнението на работата с материални ресурси.Тук се наблюдава нещо много интересно- самата клетка не може да ускори работата или да я преустанови.Тя изпълнява командите на целия организъм, за сметка на когото се развива и жевее.

3.Независимо от това, че организма на човека е единен, клетките в него са различни.Външният вид, ролята и живота на клетката значително се различават според степента на извършената работа.Има нервни, сърдечни, белодробни, очни, полови, костни, кожни, мускулни, мастни, стомашни и т. н. клетки. На лице е своеобразна йерархия.Организмът  може  лесно да жертва един вид клетки, но не може да живее без други.На пример по време на гладуване със смъртен изход организма може да изгуби почти всичките си мазнини, 60% мускулна маса, дори част от костната тъкан, но масата на клетките на главния  мозък и на сърцето остават непроменени.

4.Може да се предположи, че някои клетки ще “ поискат да живеят по – добре“ или да се “ обособят“ от целия организъм. В този случай как постъпва организма с тях? За цялостността на организма и реда в него отговаря имунната система.Дейността на всяка клетка се намира под постоянен надзор.Ако тя престане да изпълнява своите функции, не отговаря на регулиращите сигнали и показва “ егоистични качества“. към нея се изпращат имунни тела, които я унищожават, при по – сложни и тежки случаи в борбата се включва целия организъм:покачва се температурата, засилва се циркулацията на кръвта, увеличава се производството на имунни тела и т. н. .Като резултат в тялото настъпва буря, която унищожава “ неверните“  клетки. След това организма се връща към нормалната си работа.

Сега си представете, че организма е Бог ( Вселената), а вие сте клетчица в него.Вашата душа е в информационно-енергетичното тяло на Бога, като периодично се въплътява във физическа форма и изпълнява поставената и задача в един или друг участък от земната повърхност.Ако се отклоните от изпълнението на поставената задача, което е равносилно на нанасяне на вреда на Цялото и Единното, се задейства  механизма на кармата. Так отначало ще се опитва да ви върнат в правия път с помощта на регулиращи сигнали.Ако това не стане, тогава чисто и просто ще ви унищожат с помоща на “ имунната система“.

И обратно, ако изпълнявате добре поставената задача, тогава от едно“ клетъчно въплъщение“ до друго ще  си издигате по “ служебна стълбица“ – от клетка на кожата на петата към мускулна, кръвна, полова клетка (която сама може да стане организъм)

Това е просто и нагледно за еволюцията на човека (клетчица на Вселената);за отклонението на нормалния живот – греха; за механизма на възвръщане към пътя на служене – кармата.

Извод.Трябва просто да живеем и да се радваме на процеса на живота да не се натоварваме излишно, непосилно и изкуствено – да осигуряваме своето жизнено съществуване и да не погубваме околния свят, живата природа.Учете на това своите деца.

Из ‘Как да влияем върху съдбата, кармата и здравето“ от Генадий Малахов


Подобни статии:

Анна Курникова и Енрике Иглесиас на разходка с лодка
Елена Паришева роди син
Клюки:Деми Мур в едно откровенно интервю
Митьо Очите слага ръка върху бизнеса на Митко Пайнера

Напиши коментар