Фън шуй


Фън Шуй, също и като Фен Шуй  е древно китайско изкуство за хармонизиране на енергията Ци, това е система на естетиката, която се смята, че използва законите на Небето (Китайска астрономия) и Земята за подобряване на личния живот с положителна Ци енергия. С Фън Шуй могат да се избират благоприятни места за живеене или се правят промени, които да подобрят дадено място и с това живота на хората. С помощта на Фън Шуй може да се избира място за строеж на жилища и на цели селища, може да се планира интериора и екстериора на сградите, може да се определя предназначението на стаите, могат да се решават проблеми на градоустройството и инфраструктурата.

Терминът буквално се превежда „вятър-вода“, което произлиза от следното:

Ци се носи по вятъра и се разпилява, но остава, когато забележи вода.

Исторически Фън Шуй е използван на Изток при строежа на значими сгради, като е подтиснат по време на културната революция, но днес отново излиза на преден план.

История на Фън Шуй
Най-известният учител по Фън Шуй се е наричал Ян И , неговата методика търсила дракон там, където той трудно се намира. Той описва важността на диханието на дракона и благотворното му влияние за семейството, което живее в благоденствие. Ан И описва подробно местностите, които оказват влияние на диханието на дракона. Той формулира няколко основни правила и теории, запазени и до днес и признати за фундаментални. Първата му книга излиза под заглавие Хан Лун Дзин (на „Изкуството да пробудиш дракона“, втората му книга е Цин Нан Ао Юй , третата – И Лун Дзин „Правила за объркване на дракона“ дава подробни съвети за задържане на дракон в скрито място.
Ци 
Фън Шуй осъществява хармонизацията на всемирната енергия Ци, като се стреми да привлече и задържи нейната положителна и съзидателна компонента Шън Ци; едновременно с това променя и отстранява застоялата и неподвижна компонента Съ Ци и се старае да неутрализира вредното влияние на отрицателно действащата компонента Ша Ци, наричана популярно „отровни стрели“.
Равновесие 
Фън Шуй отдава голямо значение на ориентираността на местата. Специалистите по Фън Шуй традиционно използват сложен компас, в който всяко направление има специфични свойства. Днес, в ХХІ век, същата работа върши и точен туристически компас, ако с него се работи по определена методика. На обектите от ландшафта или от интериора се прави оценка съобразно избрана методика, според препоръките на някоя класическа или съвременна школа, както и комбинирано. Приоритетно се спазват правилата от Школата на формата (най-старата): привличане и запазване на положителната енергия Шън Ци; баланс между Ин и Ян; наличие на Четирите защитника – Черна костенурка, Червен феникс, Зелен дракон и Бял тигър. Препоръките на компасните школи, възникнали около 2000 години по-късно, включително и принципа за баланса между Петте елемента по съзидателния цикъл, са второстепенни.
Фън Шуй и И Дзин
Общото между Фън Шуй и Книгата на промените, са осемте триграми, измислени от легендарния Фу Си. В И Дзин един от разделите е „Обяснение на знаците Гуа“, които съдържат основни познания за Осемте триграми (Ба Гуа). Комбинацията от две триграми, сложени непосредствено една върху друга, се нарича хексаграма. От комбинирането на осем триграми се получават 64 хексаграми, които са основата на И Дзин. Това е направено от владетеля Джоу Уън, уан (цар) на царство Джоу(1099 – 1050 г.пр.Хр.) – родоначалникът на династия Джоу, който написал и първите обяснения към тях. Вторият му син – Джоу Гун Дан, написал обясненията към отделните черти на хексаграмите, а коментарии към тях е писал и Конфуций шест века по-късно. Общоприето е, че И Дзин е колективен труд на тези четири изтъкнати личности от древната китайската история. Тъй като триграмите са едно от основните понятия във Фън Шуй, исторически погледнато, учението е възникнало над 1500 години преди написването на И Дзин. Редица автори на популярна литература по Фън Шуй, някои от тях – даоисти, не отчитат тази времева разлика. На български език има едно издание на И Дзин, отпечатано в 1994 г. от Държавната печатница в Санкт Петербург.


Подобни статии:

Най-модерните нюанси на косата за зимния сезон
Dolce & Gabbana: Чанти - есен/зима 2011 - 2012
Мода и стил: Dsquared2, pre-fall 2012
Малки хитрини за добра домакиня

Напиши коментар