Спестете време и пари с помощта на счетоводител за годишно приключване

3 0

Отчитането, измерването и приключването на резултатите за една фирма през изминалата фискална година се нарича Годишно счетоводно приключване. То съвпада и с приключването на календарната година. Месец декември е на прага на извършването именно на такъв тип приключване от всички регистрирани и работещи фирми на територията на страната ни по установените от закона методи и практики.

Годишно счетоводно приключване: Какво трябва да знаете

Годишното счетоводно приключване, по своя смисъл, представлява приключването на приходно-разходните отчети, както и изготвянето на Годишен финансов отчет. Целият процес обхваща много по-детайлно и задълбочено редица действия и анализи, които изискват необходимите познания и компетенции. Затова винаги е добре да се консултирате и доверите на счетоводна кантора, която предлага услуги по абонаментно счетоводно обслужване. Така ще сте сигурни, че всичко нужно е извършено в съответствие със съществуващото законодателство. Стриктно планираните етапи по извършване на счетоводните услуги, свързани с Годишното счетоводно приключване, ще ви гарантират спокойствие по постигане на необходимите практики.

Безпроблемно годишно счетоводно приключване: Как да се подготвим

Този тип приключване изисква предварително подготвен график за отделните етапи по срокове на изпълнение, видове от съдружници, отчети и материално отговорни лица. След приемане на графика от управителя, се издава заповед, за да се утвърдят отговорните лица по разпределението на задълженията за изпълнението на подготовката по Годишното счетоводно приключване.

Най-напред се обработват първичните счетоводни документи. Анализират се и всички възникнали и прекратени взаимоотношения с трети лица с дружеството. Начисляват се необходимите лихви по всички предоставени и получени заеми, издават се фактури за наемните вноски с  изтекли срокове и се отчитат разходите за дължимите такива. Необходимо е да се направи и преглед на съдебните и присъдените вземания и задължения.

Нужно е и да се уредят финансовите отношения по данъчни и ревизионни актове. Тук се включва и отчитането на взаимоотношенията със служителите, свързани с работни заплати, аванси и разходи за командировки. Към Годишното счетоводно приключване се отнасят и всички рекламации, дарения, спонсорства и безвъзмездно предоставени средства, извършени в рамките на отчетния период.

Получете спокойствие с надеждна счетоводна фирма на ваша страна

В динамичната бизнес среда е от съществено значение да се осигури спокойствие и увереност по отношение на финансовите дела на вашата компания. Доверяването на счетоводните задачи на надеждна фирма като Счетоводна кантора „КОНТО ЛЕКС ВАРНА” ООД ви освобождава от тежестта на сложните процедури и ви гарантира прецизност, достоверност и съответствие с всички законови изисквания.

Счетоводна кантора Конто Лекс Варна“ ООД предлага цялостно счетоводно обслужване, включително данъчни консултации, годишно приключване и персонализирани решения за всички видове юридически лица, което ви позволява да се съсредоточите върху растежа на вашия бизнес, докато ние се грижим за финансовото благополучие.

Related Post

Your reaction

NICE
SAD
FUNNY
OMG
WTF
WOW

React with gif

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *