Пушенето на пури едно от удоволствията на животаОсновното и най-важното условие при пушенето на пури е това да бъде за удоволствие и да не се бърза. Преди да запалите своята пура, отрежете твърдия край, известен като главичка. Подходящи за това са резач за пури, продупчване или малко ножче. Има няколко резачи за пури:
Тип гилотина – срязва главата на пурата вертикално (най-добрият срез за
въздушна циркулация).
Тип „V“ – срязва V-образно главата на пурата.
Ножици – отрязва цялата глава.
Продупчване – прави отвор в края на пурата.
Изборът на резач зависи от личните предпочитания на всеки пушач.
Задръжте пламъка на 2-3 см от пурата. Първо загрейте пурата на пламъка за няколко секунди, като я въртите между пръстите си. Загрявайки пурата, ще освободите ароматните масла в тютюна, което ще ви помогне да усетите пълния вкус при първото всмукване. Не слагайте пурата в устата, докато я загрявате. Направете това след няколко секунди и всмуквайте леко, докато я въртите и палите. Това ще доведе до равномерно запалване. Не използвайте бензинова запалка, тъй като ще намали и опорочи аромата на пурата ви. Най-подходящи за запалване са газовите запалки, запалена сламка или специална дълга клечка кибрит (след изгаряне на фосфора). Облегнете се, отпуснете се и бавно пушете пурата си, като че ли отпивате чаша шампанско. За средната пура, например „Согопа“, са необходими 40-60 минути, за да се изпушат 2/3 от дължината й. Не вдишвайте дима. Обемът дим в устната кухина доставя интензивно и достатъчно удоволствие. Задръжте дима в устата си няколко секунди, за да усетите различните вкусове. Опитайте се да задържите над 1 см от пепелта върху пурата. Това прави дима по-свеж. Ако задържите няколко сантиметра пепел, може да ви похвалят, но това не влияе на пушателните качества на пурата. Не гасете пурата си в пепелника. Това ще доведе до неприятен мирис и ще направи боклук. Просто оставете запалената пура в пепелника и тя сама ще загасне. След това изчистете пепелника.

Съхранение на пурите. Пурите трябва да се съхраняват при постоянна ниска температура при 50 % влажност. Те не обичат температурните промени. Препоръчва се кутия с овлажнител. Допълнителните кутии с пури могат да се съхраняват в студени, влажни помещения. Възможно е да се използват и хладилници, но пурите трябва да се поставят в отделен контейнер с леко навлажнена гъба, тъй като е известно, че хладилникът отнема от влагата на продуктите и ще изсуши незащитената пура.

 

 

СКЪПИТЕ И РЕДКИ ПУРИ

Въпреки набиращата скорост кампа­ния срещу тютюнопушенето в най-големите и развити страни по света, въпреки многобройните искове срещу тютюневи компании монополисти от страна на потребители цигарите, пурите и пуше­нето остават за част от хората символ на успешен бизнес, власт и финансови възможности. Разбира се, тук става дума за уни­кални и съответно много скъпи ек­земпляри, които са по джоба на от­делни богати хора в света и в никакъв случай не са предназначени за масова употреба. Една кутия от сегмента на скъпите пури може да струва от 15-20 щатски долара до няколко хиляди до­лара. Въпрос на възможности и прио­ритети. Всъщност за ценителите на наистина уникални тютюневи изделия от този вид сумата на придобиване на съответната кутия няма значение.
От март 2000 г. насам из­вестната лондонска аукционна къща Christie’s започна да провежда т.нар. цигарени аукциони, тъй като пре­ди това пурите се предлагаха на търг заедно с вината. Стартовата цена на някои екземпляри на тютюневата про­мишленост понякога надхвърля 500 щатски долара за брой.
Лидер при най-скъпите пури в света е Cohiba30 Аniversario, произведена през 1996 г. в ограничена серия от 45 кутии по 50 броя във всяка, като

отделната кутия има собствен номер. Освен всичко друго тези пури се от­личават и с особен формат – RobustoEspeciales. Дължината на отделните екземпляри е 192 мм, докато класи­ческите Robusto cа дълги 124 мм. Една от кутиите е продадена през 2001 г. на аукцион на английската къща за 14 300 английски фунта стерлинги.
Второто място в престижната кла­сация е за TrinidadDiplomatic, чиито кутии са с оригинален подпис на Фидел Кастро. Тази марка не е пускана в продажба на пазара, а се е произвеж­дала изключително за дипломатически подаръци. След време започна да се появява и на аукциони. През 1999 г. една такава кутия с оригинален подпис е продадена за 13 200 фунта стерлинги.
Особено внимание заслужават пу­рите с марка „1492″, които са на пето място в класацията на най-скъпите в света. Това е класиката за всички времена според експерти. Тези скъпи пури са произведени в Куба в чест на 500-годишнината от откриването на Америка от Колумб. Направени са 501 кутии по 50 броя във всяка, като всяка кутия има специална лента с пореден номер. Първата кутия с номер 0 е в личната колекция на Кастро, а послед­ната – под номер 500 – е в Национал­ния музей на тютюна в Хавана. През 2000 г. цената на една кутия на търговете на Christie’s достигна 11 500 фунта стерлинги.

Освен удоволствието от пушенето и престижа много от купувачите на тези скъпи пури виждат в това удачна инвестиция. Според водещи експерти цената на тези и други редки тютюне­ви изделия ще расте с всяка година, изминала от тяхното производство. Прог­нозата на руския експерт в тютюневия бранш Гаспарян е, че търсенето на скъпи и немасови видове пури ще се увеличава съобразно нарастването на богатите хора по света. Освен самите пури те купуват и различни аксесоари, свързани с тютюнопушенето, и правят свои частни колекции. Това е вече мод­но, твърди руският експерт и очаква все повече страни да пускат колекционни и редки марки за нуждите на най-богатите ценители в света.

Днес в България се предлага голя­мо разнообразие от различни марки и видове пури и пурети.

 

ПУШЕНЕТО НА ПУРИ Е ЕДНО ОТ УДОВОЛСТВИЯТА НА ЖИВОТА

Добра кухня и добро вино – ето рая на земята, възкликнал френският крал Анри ­ІV, редувайки пиршествата с политическите интриги след коронясването си в края на 16 век. Ако бе живял само два-три века по-късно, когато европейските владетели и финансисти съзират голямата възможност за печалба от тютюна и лулата и пурите се превръщат в част от тяхното аристократично ежедневие, сигурно би прибавил като атрибут на рая и пурите. Изтънчени ястия, превъзходни вина…, вечерята е към края си и какво още липсва, за да бъде тя истинска? Коняк или бренди, портвайн за дамите, а за господата, разбира се, пура! По удоволствието, което доставят пурите на познавача, могат да се сравняват единствено с най-близките им съюзници – виното и коняка. Те предоставят на познавача същото пълно удоволствие както известните вина от Бордо и Шампания на ценителите на вина. Богатият аромат и вкус на първокачествената пура са напълно сравними и съотносими с ароматния букет и плътност на известните червени вина.
Тайнствеността и обаятелността, които се крият зад изключителните ка­чества на първокласните представите­ли на пурите и вината, отразяват гри­жите и вниманието при брането, фер­ментацията, производството и съхране­нието им. Наистина, сравненията меж­ду производството на пури и на вина са многобройни. И едните, и другите са продукт на земеделието и зависят от идеалното съчетание между климат и почви. И при двете брането изисква голямо внимание, след което се подлагат на специфична ферментация преди обработката. Качеството и на виното, и на пурите се увеличава до известна степен благодарение на отлежаването.

Голямото сходство между пурите и вината е богатият спектър на избор. И двата продукта се класифицират не са­мо с техния аромат, плътност, цвят, ка­чество и цена, но и посредством райо­на, където са произведени и типа тютю­ни или винени сортове лози, които са изпол­звани за производството им. При та­кова разнообразие и виното, и пурите предоставят безкрайно удоволствие на консуматорите си.

Част от очарованието от тяхната употреба се крие в церемониалната пре­людия, извършвана от познавачите, за да ги улесни при оценката на специфичните им качества. По време на винената дегустация чашата с вино се вдига срещу светлината, за да се оцени цвета му, ле­ко се разклаща, за да се съберат пари­те в центъра на чашата и след това се поглъща, за да се разкрият вкусовите характерис­тики на виното.

Церемонията при запалването на пурата и първото всмукване е подобна. Държейки пурата между палеца и пока­залеца, пушачът вдишва ароматния бу­кет, след това нежно търкаляйки пура­та между пръстите си, изследва по цялата дължина нейната текстура и еластичност. Консуматорът се запознава с цвета на обвивния лист, размера и формата му, анализира начина, по който чувства пурата, за да усети аромата й, когато я запали.

След предварителните ритуали поз­навачите на вина и пури вече са готови да се отдадат на удоволствието от тяхната консумация.

 

СЪСТАВ НА ПУРАТА

Пурата, независимо от формата или размера си, се състои от три части: пълнежна (filler), свързваща (binder) и обвивна (wrapper).

Пълнежна част. Тя представлява бленд от различни типове тютюни, се­лектирани от производителя за пости­гане на желания аромат на продукта. Пълнежните тютюни са или с дълги листа (long filler), които са използвани по цялата дължина на пурата, или с по-къси листа (short filler).

Long filler се използват за ръчно сви­ване на пури, а short filler – за машинно произведени. При пушенето пълнежната част предоставя аромата за последните 3/4 части от пурата.

Свързваща част. Това е груб здрав пласт тютюн, опънат плътно около пълнежния тютюн (the bunch), който прида­ва характерната форма на пурата. В за­висимост от произхода си той може да добави към нея аромат.

 

Пура (на испански  cigarro през езика на маите stitar – пуша тютюн) е цилиндрично тяло от плътно опакован изсушен и ферментирал тютюн. Пурата е значително по-голяма от цигарата. Пали се от единия край и димът се вдишва от другия. Едни от най-големите производители на тютюн за пури са Куба, Мексико, Хондурас, Бразилия и Никарагуа. Много хора считат, че кубинските пури са с най-доброто качество. Пушенето на пури също така е прието да се счита за признак на висок социален статут. Особено престижо е пушенето на пури, изработени на ръка. Повечето от тях имат приятен аромат.

Пурите са пренесени в Европа благодарение на експедицията на Христофор Колумб. Те са били използвани от индианците при религиозни ритуали. През 19-ти век пурите стават много популярни, докато цигарите са все още рядкост.

 

Световно известни личности, чиято страст са  пурите: Марк Твен, Ал Капоне, Арнолд Шварценегер, Зигмунд Фроид, Мадона, Марк Твен, Уинстън Чърчил, Фидел Кастро.Всъщност настоящия ни премиер Бойко Борисов също е голям любител на пурите.

 

Как правилно да пушим пури

Съветите дадени в този етикет са препоръчителни за добрите маниери при пушене на пури.Представяме Ви правилата, които трябва да бъдат следвани, и които ще направят пушенето на пури много по-приятно.
1.  лентата на пурата

Лентата на пурата е декоративно парче хартия, което е увито около главата на пурата. Нейната единствена цел е да се определи и разпознае марката. От известно време имаше дебат относно етикета, тоест дали той трябва да се отстранява или не. Някои хора са обвинявани в това, че прекалено много се „показват“, като оставят етикета на пурата от добре известна и скъпа марка. Тези, които смятат, че това е прекалено показно, казват, че етикетът трябва да се отстрани. Други обаче смятат, че той трябва да остане. Но кой е прав? Най-добрата причина за това да оставиш етикета е, за да не повредиш пурата и нейния деликатен лист, който я обвива. Лепилото може да откъсне листа и да развали вашето удоволствие от цигарата. Пушенето може да бъде социална привилегия и оставянето на марката видима, може да е лесен начин за започване на разговор. След като сте изпушили половината от цигарата, лепилото ще се е нагорещило достатъчно от температурата на горене на пурата и тогава вече лесно можете да отстраните етикета, ако желаете това.

2.  пепелника

Най-добре е да имате пепелник специално предназначен за пури. Тези пепелници са значително по-големи от стандартните. Те имат по-големи вдлъбнати прорези за поставяне на цигарата и са значително по-дълбоки, за да поемат пепелта на пурата.Ако се случи така, че сте с обикновен пепелник, най-добре е да държите пурата. Ще ви се наложи вероятно да изпразните пепелника преди да сте приключили с пушенето.

 

3. Загасяне на пурата

Ако по някаква причина ви се наложи да загасите пурата, не го правете, както се прави с цигара. Ако направите така, тя ще започне да тлее и ще загуби от миризмата си. Просто оставете пурата в пепелника и в рамките на приблизително две минути тя ще загасне сама. Ако не сте приключили, може да я запалите отново по-късно, но трява да го направите в рамките на един час или катранът, който се събира в края на пурата ще стане твърде горчив, за да е приятно пушенето. Когато приключите с пурата, най-добре е да отстраните края и, тъй като става горчив и дава неприятна миризма, когато стои известно време.

4. Разцепена или разнищена мантия

Ако не срежете цигарата правилно, а твърде близо, опаковъчният лист започва да се разнищва. Ако това се случи, опитайте да намокрите слабо върха с вашия език и да завиете листа обратно, около пурата. Това обикновено се отработва. Може да ви се наложи да го направите повече от веднъж, по време на пушенето. Ако пурата има разнищена мантия или не е била държана правилно или не е сушена добре това създава дотолкова неприятен пушек, че вероятно ще се наложи да изхвърлите пурата. Ако искате да я изпушите въпреки всичко, махнете целия опаковачен лист и го изхвърлете. Цигарата няма да изглежда добре, но ще избегнете възможността той да се нищи и да обгори нещо, което не желаете.

5. Пушенето сред други

Твърде жалко е, че днешните политици и устати анти-пушачи са драстично намалили местата за пушене. Някои непушачи могат да бъдат много неприятни, когато се месят във вашите работи. Добре е да попитате внимателно във вашата компания, дали им е неприятно, ако запалите. Също така предлагам да се въздържите, особено, ако има ограничение в мястото за пушене или някой е твърдо против.

 

 Подобни статии:

Sade - Cherish The Day
Малдивите- "The Conrad Maldives Hotel"
Моника Белучи и Робърт де Ниро - в "Учебник по любов"
Анджелина Джоли - символиката на моите татуировки

Напиши коментар