Съвети при регистрация на фирма

Posted by - October 7, 2023

Регистрацията на фирма е сложен и отнемащ време процес, но с внимателно планиране и изпълнение може да бъде извършена успешно. Първата стъпка е да изберете правилната правна форма за вашата фирма. Най-популярните варианти за малкия бизнес са ЕООД и ООД. ЕООД е по-лесна за управление и регистрация, но ООД предлага по-голяма защита на личната ви